Osmo Pocket

11 ก.ค. 2564 09:55 น.

Osmo Pocket

Osmo Pocket

Osmo Pocket

Osmo Pocket

Osmo Pocket

Osmo Pocket

ราคา 4,500 บาท

[ต้องการขาย]

กล้องOsmo Pocket พร้อมเม็ม 128 Gb สภาพ98%
ครบกล่อง
เข้าชม 107 ครั้ง

รายละเอียดผู้ประกาศ

ชื่อ : สมศักดิ์ แซ่เตีย

โทร : 0629456144

E-mail : mrkbowbo@gmail.com

Line ID : mrk2007

จัดการประกาศ

หมายเลขประกาศ 634 | แก้ไขประกาศ | ลบประกาศ